NW–31254–5

Ett nätverksfel har inträffat. Svaret från DNS-servern är försenat eller instabilt.

  1. Starta om PlayStation 4-systemet och routern så att nätverksanslutningen uppdateras.
  2. Gå till Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning och testa anslutningsstatusen.
  3. Kontrollera om Internetleverantören har någon information om pågående underhåll.
  4. Om du valde Manuella under Inställningar för IP-adress eller DNS-inställningar när du konfigurerade Internet-anslutningen kontrollerar du att Primär DNS och Sekundär DNS har angetts korrekt.

    I vissa fall kan systemet inte hämtat någon IP-adress än, eller så kan någon DNS-inställning ha ändrats. Kontakta din Internetleverantör om du behöver mer hjälp.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter