Åtgärda WS-44369-6

Det kan vara så att PlayStation™Network ligger nere för underhåll.

  1. Gå till PSN-statussidan och kontrollera om det uppstått avbrott eller utförs underhåll.
  2. Stäng av PlayStation®4-konsolen, koppla bort den från eluttaget och starta sedan om den.
  3. Gå till Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning.
    Ändra nätverksinställningarna om det behövs.
  4. Stäng av routern eller modemet, vänta minst 5 minuter och starta sedan om.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter