NP-37602-8

Ett fel inträffade när konton skulle kopplas.

Om det här felet uppstår kan det vara problem med att koppla till andra tjänster, t.ex. YouTube:

  1. Kontrollera statussidan för varje tjänst för att se om det finns några nätverksproblem.
  2. Starta om PlayStation®4-konsolen.
  3. Ta bort kontots koppling och koppla kontot igen via Inställningar > Kontohantering > Länka till andra tjänster.
  4. Stäng av routern, vänta minst fem minuter och starta sedan om den.
  5. Om du har ett annat konto som kan kopplas till PlayStation™Network kan du kontrollera om det kontot kan kopplas utan problem.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter