CE-30006-9

Ett fel inträffade med att komma åt data.

  1. Om det här felet inträffar när du ansluter en USB-enhet kan du försöka med att använda en annan USB-enhet.
  2. Om du har bytt den interna hårddisken i konsolen byter du tillbaka till den hårddisk som medföljde konsolen och sedan försöker du igen. 
Om det här felet inträffar när du använder en extern hårddisk kan det vara problem med den externa hårddisken.
  1. Anslut den externa hårddisken igen och välj Återställ filsystem.
  2. Formatera hårddisken igen.
  3. Om det inte löser problemet försöker du med en annan hårddisk.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter