NW-31374-8

Tidsgränsen överskreds för anslutningen.

  • Kontrollera att routerns eller åtkomstpunktens brandväggsinställningar inte blockerar UDP-portarna 3478 och 3479.
  • Om du inte vet hur du kontrollerar det kontaktar du routertillverkaren eller Internetleverantören (ISP) för att få hjälp. 
  • Om du fortfarande har problem kan du försöka senare, eftersom problemet kan bero på att servern har tillfälligt hög belastning.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter