Åtgärda CE-36329-3

Ett fel har inträffat med systemprogramvaran.

  1. Kontrollera att du har den senaste versionen av systemprogramvaran installerad genom att gå till Inställningar > Uppdatering av systemprogramvara. Systemet startas sedan om.
  2. Om du inte kommer in på Inställningar kan du uppdatera systemprogramvaran med hjälp av alternativ 3 i felsäkert läge.
  3. Om felet uppstår igen säkerhetskopierar du dina sparfiler och initierar PlayStation®4-systemet genom att gå till Inställningar > Initiering > Initiera PS4-systemet eller med hjälp av alternativ 6 i felsäkert läge.
  4. Om felet kvarstår kontaktar du PlayStation-supporten.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter