Åtgärda NW-31253-4

Ett nätverksfel har inträffat. Svaret från DNS-servern är försenat eller instabilt.

  1. Starta om PlayStation®4-konsolen och routern.
  2. Kontrollera om internetleverantören genomför underhåll i nätverket.
  3. Följande portnummer används av PlayStation™Network-servrarna för att ansluta till internet. Kontrollera att de inte är blockerade av routern:
    • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
    • UDP: 3478, 3479
  4. Om du har använt en specifik DNS-server går du till Inställningar > Nätverk > Konfigurera Internet-anslutning > Anpassad och ändrar DNS-inställningarna.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter