NW–31253–4

Ett nätverksfel har inträffat. Svaret från DNS-servern är försenat eller instabilt.

  1. Starta om PlayStation 4-systemet och routern. 
  2. Kontrollera om Internetleverantören genomför underhåll i nätverket.
  3. Följande portnummer används till att ansluta till PSN-servrarna till Internet. Kontrollera att de inte är blockerade av routern:
    • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
    • UDP: 3478, 3479
  4. Om du har använt en specifik DNS-server går du till Inställningar > Nätverk > Konfigurera Internet-anslutning > Anpassad och ändrar DNS-inställningarna. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter