Så här åtgärdar du CE-41902-6

Den anslutna USB-lagringsenheten är inte kompatibel med PlayStation®4-konsolen.

  1. Kontrollera att USB-lagringsenheten uppfyller följande krav.
  • Kapacitet på minst 250 GB och högst 8 TB.
  • Formaterad som FAT eller exFAT
  • USB 3.0 eller senare
  1. Om USB-lagringsenheten uppfyller dessa krav kan du försöka ansluta den till en annan USB-port på PS4™-konsolen.
  2. Prova att använda en annan USB-kabel om du har en.
  3. Anslut USB-minnet snabbt och bestämt.
    Om du ansluter för långsamt kan det hända att USB-minnet inte identifieras. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter