Så här åtgärdar du NP-31730-4

Ett fel inträffade vid anslutning till PlayStation™Network.

  1. Gå till Inställningar > Kontohantering och logga ut från PSN. Logga sedan in igen.
  2. Stäng av och koppla ur konsolen. 
  3. Vänta 5 minuter, koppla sedan in konsolen igen och starta om den.

Om du fortfarande har problem kan du prova att säkerhetskopiera dina data och återställa konsolen.

  1. Gå till Inställningar > Hantering av sparade data i programmet och säkerhetskopiera dina konsoldata.
  2. När du har skapat en säkerhetskopia går du till Inställningar > Initiering > Initiera PS4-systemet.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter