Åtgärda CE-33992-6

Fel vid test av internetanslutning.

Kontrollera status för PlayStation™Network-tjänster genom att gå till statussidan på en ansluten enhet.

Om PSN™-tjänsterna visas som gröna och du fortfarande får den här felkoden kan anslutningsproblemet vara relaterat till ditt hemnätverk. Vi rekommenderar en lägsta hämtningshastighet på 5 Mbit/s. Om hastigheten är lägre än det kan du försöka med att ansluta till en alternativ anslutning med nedladdningshastighet på 5 Mbit/s eller mer.

Om problemet kvarstår använder du verktyget PlayStation Repairs för fler felsökningssteg.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter