CE-33992-6

Fel vid test av internetanslutning.

Kontrollera status för PSN-tjänster genom att gå till statussidan på en ansluten enhet. 

Om PSN-tjänsterna visas som gröna och du fortfarande får den här felkoden kan anslutningsproblemet vara relaterat till ditt hemnätverk. Vi rekommenderar en lägsta hämtningshastighet på 5 Mbit/s. Om hastigheten är lägre än så kan du försöka ansluta till en alternativ anslutning med en hämtningshastighet på 5 Mbit/s eller mer.

Om problemet kvarstår går du till verktyget Fix & Connect för fler felsökningssteg.