Åtgärda SU-30645-8

PlayStation®4-konsolen kände inte igen uppdateringsfilen för systemprogramvaran.

  1. Stäng av konsolen genom att hålla strömknappen intryckt i tre sekunder.
    Strömindikatorn blinkar i några ögonblick innan systemet stängs av.
  2. När konsolen är avstängd trycker du på strömknappen igen och håller den intryckt. Släpp knappen när du hör det andra pipet.
    Ett pip hörs första gången du trycker på knappen, och ett till pip hörs sju sekunder senare.
    Konsolen startar i felsäkert läge.
  3. Anslut handkontrollen via en USB-kabel och tryck på PS-knappen.
  4. Välj Uppdatera systemprogramvaran.

Om den här processen misslyckas måste du uppdatera systemprogramvaran med hjälp av guiden nedan:

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter