CE-33986-9

Fel vid test av internetanslutning.

  1. PlayStation Network (PSN) är kanske inte tillgängligt för tillfället, eller så utförs underhåll. Kontrollera status för PSN här
  2. Om  PSN är tillgängligt bör du utföra ett test av internetanslutningen genom att gå till Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning och kontrollera att du kan ansluta till internet.