Åtgärda CE-33986-9

Fel vid test av internetanslutning.

  1. PlayStation™Network kan vara otillgängligt för tillfället eller genomgå underhåll. Du kan kontrollera status för PSN™ här.
  2. Om PSN är tillgängligt bör du utföra ett test av internetanslutningen genom att gå till Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning och kontrollera att du kan ansluta till internet.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter