CE–39984–3

PS4-systemet hämtade en IP-adress men kan inte ansluta till internet.

  1. Kontrollera dina nätverksinställningar och försök med att göra ett test av internetanslutningen.
  2. Om du använder en Wi-Fi-accesspunkt kan du behöva logga in på accesspunktens nätverk innan du kan ansluta till internet.
  3. Om du inte kan öppna PS4-webbläsaren kan du gå till Inställningar > Användarhandbok, så visas en inloggningsskärm för Wi-Fi-accesspunkten.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter