Åtgärda CE-39984-3

En IP-adress hämtades på PlayStation®4-konsolen men det gick inte att ansluta till internet.

  1. Kontrollera dina nätverksinställningar och försök med att göra ett test av internetanslutningen.
  2. Om du använder en Wi-Fi-åtkomstpunkt kan du behöva logga in på åtkomstpunktens nätverk innan du kan ansluta till internet.
  3. Om du inte kan öppna webbläsaren på PS4®-konsolen går du till Inställningar > Användarhandbok, så visas en inloggningsskärm för åtkomstpunkten.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter