CE-36485-6

Känner inte igen USB-lagringsenheten.

  • Se till att USB-lagringsenheten sitter i ordentligt i USB-porten.
  • Kontrollera att USB-enheten är formaterad med de filsystem som stöds (FAT eller exFAT).
  • Om meddelandet ”Den här USB-lagringsenheten kan inte användas.” visas när du ansluter enheten till PS4 är det troligen en enhet som inte stöds.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter