SU–35931–1

Uppdateringsdata för systemprogramvara är delvis skadade.

Uppdateringen av systemprogramvaran kan vara delvis skadad på grund av instabilitet i nätverket. Prova med att göra följande:

  1. Starta om PlayStation®4-konsolen och ladda ned uppdateringen igen genom att gå till Inställningar > Systemuppdatering > Uppdatera via Internet.
  2. Om det inte fungerar kan du även uppdatera via USB. 

Om uppdateringen misslyckas flera gånger kan konsolen behöva service.  Kontakta PlayStation-supporten nedan om du vill ha mer hjälp.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter