WC-40382-7

Det registrerade kreditkortet är ogiltigt.

De registrerade uppgifterna om kredit- eller betalkort för ditt konto är ogiltiga. Följ stegen nedan:
  1. Kontrollera att kreditkortsuppgifterna stämmer.
  2. Kontrollera att adressinformationen för ditt konto är exakt samma som uppgifterna från kreditkortsutfärdaren. 
  3. Om det här inte löser problemet ber vi dig läsa artikeln om att korrigera fel med fakturering.
  4. Testa med att lägga till kortuppgifter via Kontohantering i en webbläsare.
  5. Om du har försökt lägga till dina uppgifter mer än en gång under det senaste dygnet ska du inte försöka på nytt. Vänta i 24 timmar innan du försöker igen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter