NW-31204-0

Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket.

Försök med följande steg:

  1. Testa internet-anslutningen genom att gå till Inställningar > Nätverk > Testa internet-anslutning.
  2. Om du använder trådlös anslutning ska du placera PlayStation®4-konsolen närmare routern och ta bort allt som kan störa anslutningen mellan enheterna.
  3. Stäng av routern, vänta minst 5 minuter och starta sedan om den. 
  4. Prova att använda en trådbunden anslutning om det är möjligt.
  5. Uppdatera routern till den senaste versionen av den fasta programvaran. Kontakta routeråterförsäljaren om du behöver information om hur du uppdaterar.
  6. Om det är möjligt öppnar du dessa portar. TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480 och UDP: 3478, 3479, 49152 till 65535.
    Kontakta din internettjänstleverantör för mer information om hur du öppnar portarna.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter