CE–32930–7

Hämtade data på hårddisken är sannolikt skadade.

  1. Gå till hemskärmen och tryck på OPTIONS-knappen medan du markerar ikonen för materialet. Välj Radera och radera materialet.
  2. Hämta materialet på nytt.