Åtgärda WS-37313-7

Ett fel inträffade när ditt YouTube-konto skulle länkas till PlayStation™Network.

  1. Klicka här och logga in med det Google-konto som är registrerat på PlayStation®4-konsolen.
  2. När du har loggat in går du till PlayStation™Network och väljer Återkalla åtkomst.

På din PS4™-konsol:

  1. Gå till Inställningar > Kontohantering > Länka till andra tjänster > YouTube > Logga in, och länka kontot igen.
  2. Gå till Aviseringar > Uppladdningar, och försök ladda upp videon igen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter