Åtgärda NW-31456-9

Anslutningsfel.

Systemet kan inte ansluta till vare sig PlayStation™Network eller spelservern.

  1. Kontrollera att PSN™-tjänsterna är tillgängliga.
  2. Om det inte är några problem med PSN-tjänsterna kan du besöka den officiella webbplatsen för spelet du försöker spela och ta reda på om underhåll pågår eller om det finns problem med hög belastning.
  3. Om du inte kan ansluta efter att ha kontrollerat båda alternativen kan problemet bero på något som åtgärdas snart. Försök senare.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter