NW-31175-7

Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket.

Om det här felet uppstår kan det vara problem med anslutningen till servern. Försök med följande åtgärder och se om situationen förbättras:

  1. Starta om PlayStation®4-konsolen.
  2. Stäng av routern, vänta minst fem minuter och starta sedan om den.
  3. Prova att använda en trådbunden anslutning om det är möjligt. 
  4. Prova att ändra DNS-inställningarna. Konfigurera nätverksinställningarna med numret för ett offentligt DNS som är fritt och öppet för allmänheten från företag eller organisationer.
  5. Försök igen om en stund.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter