CE–34335–8

Ingen hårddiskenhet (HDD) hittades.

  1. Stäng av PS4™-konsolen, dra ur strömsladden och ta bort det övre höljet. 
  2. Kontrollera att hårddisken är korrekt installerad.
  3. Om problemet kvarstår kan det bero på att hårddisken är skadad eller defekt, eller att konsolen behöver service. Kontakta oss så får du mer information.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter