PS4: Uppgradera hårddisken

PS4: Uppgradera hårddisken

I den här artikeln kan du läsa om hur du uppgraderar PlayStation®4-systemets hårddisk (HDD).

Innan du börjar behöver du det här:

 • En lång stjärnskruvmejsel
 • Ta reda på PS4-modellnumret.

Välj modellserien för din PS4 för vidare instruktioner

CUH-7000-serien (PS4 Pro-systemet)

Du kan kopiera sparade data från PlayStation 4-systemet till en USB-lagringsenhet. Du kan också kopiera sparade spel till molnet om du abonnerar på PlayStation Plus.

 1. Placera systemet upp och ned på en plan yta och ta bort luckan för hårddiskfacket. Börja med att ta bort luckan från höger sida.

Det kan sitta en etikett över luckan för hårddiskfacket. Du kan ta bort etiketten utan att det påverkar garantin.

 1. Skruva loss skruven (1) och dra i monteringskonsolen för hårddisken (2) för att ta bort den.
 1. Skruva loss de fyra skruvarna från monteringskonsolen.
 1. Ta bort hårddisken från monteringskonsolen och sätt i den nya hårddisken.
 2. Skruva i skruvarna igen och tänk på att inte dra åt dem för hårt.
 3. Titta på bilden ovan när du sätter tillbaka monteringskonsolen för hårddisken så att du sätter i den med rätt sida uppåt.
 4. Sätt tillbaka skruven.
 1. Sätt tillbaka luckan för hårddiskfacket.
 1. Installera systemprogramvaran

När hårddisken har bytts ut måste systemprogramvaran installeras om. Använd en dator och spara en uppdateringsfil för systemprogramvaran på en USB-lagringsenhet för ominstallation. (1 GB ledigt utrymme)

 1. Kopiera tillbaka säkerhetskopierade sparade data till PlayStation 4-systemet

Du kan kopiera sparade data från en USB-lagringsenhet till PlayStation 4-systemet på nedanstående sätt.

 • Anslut en USB-lagringsenhet till systemet.
 • Välj Inställningar på funktionsskärmen.
 • Välj Hantering av sparade data i programmet > Sparade data på USB-lagringsenhet > Kopiera till lagringsminne.
 • Välj ett spel.
 • Tryck på X-knappen så att du markerar kryssrutan för de sparade data du vill kopiera, och välj sedan Kopiera.
 • Du måste vara inloggad med samma konto som du använde när du kopierade dina sparade data.
 • Om du har säkerhetskopierat spelen till molnet med PlayStation Plus kan du återställa dem nu.

CUH-2015-serien

Du kan kopiera sparade data från PlayStation 4-systemet till en USB-lagringsenhet. Du kan också kopiera sparade spel till molnet om du abonnerar på PlayStation Plus.

 1. Ta loss luckan för hårddiskfacket genom att dra den i pilens riktning.
 1. Ta bort hårddiskenheten:

  • Lossa på skruven.
  • Dra i hårddiskenheten med monteringskonsolen för att ta bort den.
 1. Skruva ur skruvarna (fyra stycken). Ta inte bort gummiinläggen från skruvhålen.
 1. Ta bort hårddisken från monteringskonsolen och sätt i den nya hårddisken.
 2. Skruva i skruvarna igen och tänk på att inte dra åt dem för hårt.
 1. Fäst hårddisken i systemet med skruven. Se till att hårddisken sätts in helt och hållet i hårddiskfacket.

  • Om du skulle tappa bort luckan för hårddiskfacket, någon skruv, monteringskonsolen eller någon annan komponent kan du kontakta teknisk support och be om hjälp.

 

 1. Installera systemprogramvaran

När hårddisken har bytts ut måste systemprogramvaran installeras om. Använd en dator och spara en uppdateringsfil för systemprogramvaran på en USB-lagringsenhet för ominstallation. (1 GB ledigt utrymme)

 1. Kopiera tillbaka säkerhetskopierade sparade data till PlayStation 4-systemet

Du kan kopiera sparade data från en USB-lagringsenhet till PlayStation 4-systemet på nedanstående sätt.

 • Anslut en USB-lagringsenhet till systemet.
 • Välj Inställningar på funktionsskärmen.
 • Välj Hantering av sparade data i programmet > Sparade data på USB-lagringsenhet > Kopiera till lagringsminne.
 • Välj ett spel.
 • Tryck på X-knappen så att du markerar kryssrutan för de sparade data du vill kopiera, och välj sedan Kopiera.
 • Du måste vara inloggad med samma konto som du använde när du kopierade dina sparade data.
 • Om du har säkerhetskopierat spelen till molnet med PlayStation Plus kan du återställa dem nu.

CUH-1200-, CUH-1110- och CUH-1000-serien

Du kan kopiera sparade data från PlayStation 4-systemet till en USB-lagringsenhet. Du kan också kopiera sparade spel till molnet om du abonnerar på PlayStation Plus.

 1. Stäng av PlayStation 4-systemet
 2. Dra ut strömkabeln, HDMI-kabeln och andra kablar på baksidan av PlayStation 4-systemet.
 3. Ställ PlayStation 4-systemet på en ren och plan yta framför dig så att systemets framsida är vänd åt vänster. (PlayStation-logotypen på PlayStation 4-systemets ovansida ska vara på höger sida).
 4. Lägg handflatorna på systemets ovanpanel och låt fingrarna vila på systemets bortre sida.
 1. Tryck med handflatorna jämnt och medelhårt i närheten av skarven, håll emot med fingrarna och skjut ovanpanelen från dig.  Ett klickljud hörs och sedan rör sig panelen cirka 7 mm. Lyft bort panelen genom att börja lyfta från vänster.
 1. När panelen är borttagen ser du en skruv med PlayStation-symbolerna på.  Lossa på skruven genom att vrida moturs, så att du kan ta loss hårddiskenheten.
 2. Ta bort hårddiskenheten genom att dra den mot systemets framsida.
CUH-1200 – skruva loss hårddisksskruven
PS4, CUH-1000 och 1110: skruva loss hårddisksskruven
 1. Skruva loss de fyra skruvarna som håller fast hårddiskenheten i hållaren.
 1. Sätt i den nya hårddiskenheten i hållaren och sätt tillbaka de fyra skruvarna.
 2. Sätt i hållaren i PlayStation 4-facket och sätt tillbaka skruven.
 1. Sätt tillbaka ovanpanelen. Placera den cirka 7 mm från skarven, över PlayStation 4-systemets exponerade del. Skjut panelen mot skarven tills den hamnar på plats med ett klickljud.

 

 1. Återanslut HDMI-kabeln, strömkabeln och alla andra kablar som du drog ut i det första steget.
 2. Slå på PlayStation 4-systemet och kontrollera att allt fungerar som det ska.

När hårddisken har bytts ut måste systemprogramvaran installeras om. Använd en dator och spara en uppdateringsfil för systemprogramvaran på en USB-lagringsenhet för ominstallation. (1 GB ledigt utrymme)

 1. Kopiera tillbaka säkerhetskopierade sparade data till PlayStation 4-systemet

Du kan kopiera sparade data från en USB-lagringsenhet till PlayStation 4-systemet på nedanstående sätt.

 • Anslut en USB-lagringsenhet till systemet.
 • Välj Inställningar på funktionsskärmen.
 • Välj Hantering av sparade data i programmet > Sparade data på USB-lagringsenhet > Kopiera till lagringsminne.
 • Välj ett spel.
 • Tryck på X-knappen så att du markerar kryssrutan för de sparade data du vill kopiera, och välj sedan Kopiera.
 • Du måste vara inloggad med samma konto som du använde när du kopierade dina sparade data.
 • Om du har säkerhetskopierat spelen till molnet med PlayStation Plus kan du återställa dem nu.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter