CE-30028-3

Ett fel inträffade vid inläsning av lagringsminne eller sparade data.

Försök med följande steg i ordning: Kontrollera efter varje steg för att se om problemet har lösts.

  1. Starta om PlayStation®4-konsolen.
  2. Skapa nya sparade data och prova med dessa nya data. Om dessa nya sparade data fungerar kan det hända att dina tidigare sparade data är skadade.
  3. Ta bort programmet och installera det sedan igen.
  4. Stäng av konsolen genom att hålla strömknappen intryckt i tre sekunder. Strömindikatorn blinkar i några ögonblick innan systemet stängs av. När konsolen är avstängd trycker du på strömknappen igen och håller den intryckt. Släpp inte knappen förrän du hör två pip: det första pipet hörs när du trycker in knappen och det andra hörs sju sekunder senare.
  5. Välj Bygg om databas på menyn i felsäkert läge. Testa för att se om problemet är löst.
  6. Om problemet kvarstår väljer du Initiera PS4-systemet på menyn i felsäkert läge. Säkerhetskopiera dina sparade data innan du utför det här steget.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter