Så här hanterar du lagringsutrymmet på PS4

Så här hanterar du lagringsutrymmet på PS4

Ta reda på hur du hanterar lagringsutrymme och sparade PlayStation®4-data med hjälp av onlinelagringsutrymmet i PS Plus, PS4-lagringsminnet eller USB-lagringsenheter.

Om du vill hantera dina sparade PS4-data går du till Inställningar > Hantering av sparade data i programmet.

Om du vill få åtkomst till ett programs sparade data i PS Plus-lagringsutrymmet online via snabbmenyn eller Bibliotek markerar du programmet, trycker på OPTIONS-knappen och väljer Ladda upp/ned.

Hur får jag mer utrymme på min PS4 för att installera nya spel?

Det finns flera sätt att frigöra minne när du installerar nya spel. Om du vill installera spelet på PS4-systemet kan du behöva ta bort några appar eller program. Oroa dig inte, du förlorar inte tillgången till några raderade spel, utan kan hämta dem igen från Bibliotek när du vill.  

 1. Markera spelet du vill ta bort på snabbmenyn eller i Bibliotek.
 2. Tryck på OPTIONS-knappen > Radera.

Om du inte vill radera några spel från PS4-systemets lagringsutrymme kan du istället ladda ned det nya spelet till en extern hårddisk, eller uppgradera din befintliga PS4-hårddisk. Välj relevant guide nedan för vidare instruktioner.

Hur raderar jag sparade data från min PS4?

 1. Öppna Inställningar > Hantering av sparade data i programmet.
 2. Välj Lagringsminne, Onlinelagringsutrymme eller USB-lagring > Radera.
 3. Markera ett spel och sätt en markering vid de sparfiler du vill radera, eller välj Markera alla.
 4. Välj Radera och bekräfta sedan genom att välja OK.

Hur kopierar jag sparade data från PS4 till en USB-lagringsenhet?

Du kan kopiera sparade data till en USB-lagringsenhet som är kopplad till PS4-systemet. De sparade data du kopierar kan också användas som säkerhetskopia. Du kan även kopiera sparade data från USB-lagringsenheten till en annan PS4 och fortsätta spela på den. Obs! Du måste vara inloggad på PlayStation Network för att kunna använda den funktionen. 

 1. Anslut en USB-lagringsenhet till PS4-systemet.
 2. Gå till Inställningar > Hantering av sparade data i programmet > Sparade data i lagringsminnet > Kopiera till USB-lagringsenhet.
 3. Markera ett spel.
 4. Markera antingen de data du vill kopiera, eller välj Markera alla och Kopiera.

Meddelandet "Vill du skriva över dessa sparade data?” visas om du kopierar en fil som redan finns på USB-lagringsenheten. 

Datum och klockslag för de olika versionerna hjälper dig att avgöra vilken som är den senaste sparfilen. Välj Ja för att ersätta versionen på USB-lagringsenheten. Välj Nej om du vill avbryta kopieringen.

 1. Gå till Inställningar > Hantering av sparade data i programmet > Sparade data på USB-lagringsenhet och välj Kopiera till lagringsminne.
 2. Välj ett spel eller program.
 3. Markera antingen varje sparfil du vill hämta, eller välj Markera alla och Ladda ned.

Meddelandet ”Vill du skriva över dessa sparade data?” visas om filen redan finns i lagringsminnet.

Datum och klockslag för de olika versionerna hjälper dig att avgöra vilken som är den senaste sparfilen. Välj Ja om du vill ersätta versionen i lagringsminnet och Nej om du vill avbryta hämtningen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter