Så här hanterar du lagringsutrymmet på en PS4-konsol

Så här hanterar du lagringsutrymmet på en PS4-konsol

Ta reda på hur du hanterar lagringsutrymme och sparade speldata på din PlayStation®4-konsol med hjälp av onlinelagringsutrymmet i PlayStation®Plus, PS4-lagringsminnet eller USB-lagringsenheter.

Om du vill hantera lagringsutrymmet på din PlayStation®4-konsol går du till Inställningar > Hantering av sparade data i programmet.

Om du vill få åtkomst till ett programs sparade data i PlayStation®Plus-lagringsutrymmet online via snabbmenyn eller Bibliotek markerar du programmet, trycker på OPTIONS-knappen och väljer Ladda upp/Ladda ned.

Så här frigör du utrymme för att installera ett nytt spel på PS4-konsolen

Det finns flera sätt att frigöra lagringsutrymme när du installerar nya spel. Om du vill installera spelet på PS4™-konsolen kan du behöva ta bort några appar eller program. Oroa dig inte, du förlorar inte tillgången till några raderade spel, utan du kan ladda ned dem på nytt från Bibliotek när du vill.

 1. Markera programmet du vill ta bort på snabbmenyn eller i Bibliotek.
 2. Tryck på OPTIONS-knappen > Radera.

Om du inte vill radera några spel från PS4-konsolens lagringsutrymme kan du istället ladda ned det nya spelet till ett utökat USB-lagringsutrymme, eller uppgradera hårddisken på din PS4-konsol. Välj relevant guide nedan för vidare instruktioner.

Så här raderar du sparade data från PS4-konsolen

 1. Öppna Inställningar > Hantering av sparade data i programmet.
 2. Välj Lagringsminne, Onlinelagringsutrymme eller USB-lagring > Radera.
 3. Markera ett spel, och markera sedan filerna du vill radera, eller välj Markera alla.
 4. Välj Radera och bekräfta sedan genom att välja OK.

Så här kopierar du sparade data från PS4-konsolen till en USB-lagringsenhet

Du kan kopiera sparade data till en USB-lagringsenhet som är ansluten till PS4-konsolen. Du kan även kopiera sparade data från USB-lagringsenheten till en annan PS4-konsol och fortsätta spela på den. Obs! Du måste logga in på PlayStation™Network om du vill använda den här funktionen. 

 1. Anslut en USB-lagringsenhet till PS4-konsolen.
 2. Gå till Inställningar > Hantering av sparade data i programmet > Sparade data i lagringsminnet > Kopiera till USB-lagringsenhet.
 3. Markera ett spel.
 4. Markera antingen de data du vill kopiera, eller välj Markera alla och Kopiera.

Meddelandet "Vill du skriva över dessa sparade data?” visas om du kopierar en fil som redan finns på USB-lagringsenheten.

Datum och klockslag för de olika versionerna hjälper dig att avgöra vilken som är den senaste sparfilen. Välj Ja för att ersätta versionen på USB-lagringsenheten. Välj Nej om du vill avbryta kopieringen.

 1. Gå till Inställningar > Hantering av sparade data i programmet > Sparade data på USB-lagringsenhet och välj Kopiera till lagringsminne.
 2. Välj ett spel eller program.
 3. Markera antingen varje sparfil du vill hämta, eller välj Markera alla och Ladda ned.

Meddelandet ”Vill du skriva över dessa sparade data?” visas om filen redan finns i lagringsminnet.

Datum och klockslag för de olika versionerna hjälper dig att avgöra vilken som är den senaste sparfilen. Välj Ja om du vill ersätta versionen i lagringsminnet och Nej om du vill avbryta nedladdningen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter