CE-33987-0

Du har problem med att ansluta till PlayStation™Network (PSN).

Tidsgränsen för din nätverksanslutning överskreds när du försökte logga in på PSN. 

  1. Testa internetanslutningen genom att gå till Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning.
  2. Om det fortfarande inte går att ansluta kan du prova med att återställa den lokala nätverksanslutningen genom att stänga av modemet eller routern och vänta i 5 minuter innan du slår på dem igen.
  3. Om det inte hjälper kanske du måste uppdatera routerns fasta programvara. Kontakta routertillverkaren eller internetleverantören om du behöver hjälp. Om du fortfarande har problem kan du försöka senare, eftersom problemet kan bero på att servern har tillfälligt hög belastning.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter