Åtgärda CE-33987-0

Tidsgränsen överskreds för nätverksanslutningen när du skulle logga in på PlayStation™Network (PSN).

  1. Kontrollera internetanslutningen genom att gå till Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning.

  2. Testa att återställa Wi-Fi-anslutningen genom att stänga av modemet eller routern. Vänta 5 minuter, slå på dem igen och försök logga in på PSN igen. 

  3. Du kan behöva uppdatera routerns fasta programvara. Kontakta routertillverkaren eller internetleverantören.

Om du fortfarande har problem försöker du igen senare.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter