CE–38702–0

Det gick inte att hämta information från servern. Du kan ha nätverks- eller Internetanslutningsproblem.

 1. Starta om routern.
 2. Starta om PS4:an.
 3. Kontakta din Internetleverantör och kontrollera status för din Internetanslutning.
 4. Återställ routern och välj Inställningar > Nätverk > Konfigurera Internet-anslutning på din PlayStation 4 för att ansluta routern på nytt. Om du vill ha mer information kan du läsa anvisningarna som medföljde routern.
 5. Uppdatera routerns programvara till den senaste versionen. Om du vill ha mer information kan du läsa anvisningarna som medföljde routern.
 6. Välj Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning, och kontrollera Internetanslutningens status.
 7. PlayStation™Network kan vara upptaget för tillfället. Kontrollera status på playstation.com och försök igen senare.
 8. En brandvägg eller andra säkerhetsfunktioner kanske hindrar dig från att ansluta till nätverket. Se till att dina nätverksenheter inte blockerar följande portar:
  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479
 9. Om du har problem med att ansluta till en tjänst som inte ingår i PlayStation™Network bör du kontrollera status för den tjänsten.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter