NW-31291-6

Det går inte att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. Styrkan på Wi-Fi-signalen kan vara för svag.

  • Testa internetanslutningen på PS4 genom att gå till Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning.
  • Återställ den lokala nätverksanslutningen genom att stänga av modemet eller routern och vänta i 5 minuter innan du slår på dem igen.
  • Placera PS4 och Wi-Fi-routern närmare varandra och se till att det inte finns några hinder mellan dem.