Åtgärda WS-45480-1

Kupongkoden du angav är inte giltig eftersom landet/regionen i PlayStation™Network inte stämmer överens med landet/regionen för koden.

  1. Kontrollera att du har angett koden korrekt.
  2. Kontrollera om koden har upphört att gälla. Vissa koder har ett sista giltighetsdatum som står på kupongen.
  3. Kontrollera om kupongen har några användnings- eller åldersbegränsningar.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter