WC–40345–6

Kredit- eller betalkortsinformationen är ogiltig.

Det verkar som att uppgifterna om kredit- eller betalkort som är registrerade för ditt konto är ogiltiga. Följ stegen nedan:
  1. Gå till Inställningar > Kontohantering > Kontoinformation > Plånbok > Faktureringsinformation och kontrollera att alla kreditkortsuppgifterna stämmer, inklusive sista giltighetsdatum.
  2. Kontrollera att adressinformationen för ditt konto är exakt samma som uppgifterna från kreditkortsutfärdaren.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter