Åtgärda CE-32899-1

Det går inte att ansluta till servern.

 1. Starta om PlayStation®4-konsolen.
 2. Starta om routern.
 3. Kontakta din Internetleverantör och kontrollera status för din Internetanslutning.
 4. Återställ routern, välj Inställningar > Nätverk > Konfigurera Internet-anslutning och anslut routern igen. Om du vill ha mer information kan du läsa anvisningarna som medföljde routern.
 5. Uppdatera routerns programvara till den senaste versionen. Om du vill ha mer information kan du läsa anvisningarna som medföljde routern.
 6. Välj Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning och kontrollera statusen för Internetanslutningen igen.
 7. En brandvägg eller någon annan säkerhetsfunktion kanske hindrar dig från att ansluta till nätverket. Se till att dina nätverksenheter inte blockerar följande portar:
  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479
 8. Om du inte kan ansluta till en tjänst utanför PlayStation™Network, kontrollerar du statusen för den tjänsten.
 9. PSN™ kan vara upptaget för tillfället. Försök igen senare. Du kan kontrollera nätverksstatusen genom att välja Inställningar > Nätverk > Visa status för PlayStation Network-tjänster, eller genom att gå in på sidan för PSN-status på din dator eller smarttelefon.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter