CE-30002-5

Programdata kan vara skadade.

  1. Stäng av konsolen genom att hålla strömknappen intryckt i tre sekunder. Strömindikatorn blinkar i några ögonblick innan systemet stängs av.
  2. När konsolen är avstängd trycker du på strömknappen igen och håller den intryckt. Släpp inte knappen förrän du hör två pip: det första pipet hörs när du trycker in knappen och det andra hörs sju sekunder senare. Konsolen startas i felsäkert läge.
  3. Anslut handkontrollen via en USB-kabel och tryck på handkontrollens PS-knapp.
  4. Välj Uppdatera systemprogramvaran.
  5. Om felet inträffar i ett visst program markerar du det och trycker på knappen OPTIONSTa bort. Därefter installerar du om programmet från en skiva eller ditt bibliotek.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter