Åtgärda NP-41772-1

Ett fel inträffade vid aktivering av en primär PlayStation®4-konsol.

En annan PS4™-konsol är aktiverad som primär PS4-konsol. 

Om du vill ändra din primära PS4-konsol måste du avaktivera den primära PS4-konsolen.

  1. Avaktivera din primära PS4-konsol genom att gå till Inställningar > Kontohantering > Aktivera som ditt primära PS4-system.
  2. Välj Avaktivera > Ja.
    Du kan nu aktivera en ny primär PS4-konsol.

Om du inte har åtkomst till din primära PS4-konsol kan du avaktivera (och logga ut från) alla enheter som är anslutna till ditt konto. Observera att du endast kan avaktivera alla dina konsoler en gång var sjätte månad.

  1. Logga in på Kontohantering.
  2. Välj Enhetshantering > PlayStation-konsoler > Avaktivera alla enheter.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter