NP–37680–4

Det registrerade kreditkortet är ogiltigt.

De registrerade uppgifterna om kredit- eller betalkort för ditt konto är ogiltiga. Följ stegen nedan:

  1. Kontrollera att kreditkortsuppgifterna stämmer.
  2. Kontrollera att adressinformationen för kontot är exakt samma som uppgifterna från kreditkortsutfärdaren.
  3. Om det här inte löser problemet ber vi dig läsa artikeln om att korrigera fel med fakturering.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter