CE-32894-6

Anslutningen till servern har brutits.

Det kan ha inträffat ett problem vid anslutningen till nätverket eller så kan PlayStation™Network eller tjänsteleverantörens server vara upptagen för tillfället.

 1. Kontrollera status för PlayStation 4-systemets anslutning under Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning.
 2. Försök med följande:
  • Andra enheter i nätverket kan använda en stor del av bandbredden. Vänta tills de inte används.
  • Kontrollera att routern och modemet är kompatibla med PlayStation-systemet.
  • Kontakta din Internetleverantör för information.
  • Återställ den lokala nätverksanslutningen genom att stänga av modemet eller routern och vänta i 5 minuter innan du slår på dem igen.
  • Uppdatera routerns fasta programvara. Kontakta routertillverkaren eller Internetleverantören (ISP) om du behöver hjälp.
  • Om du använder Wi-Fi-anslutning kan du placera PlayStation 4-systemet och routern närmare varandra och se till att det inte finns några hinder mellan dem.
 3. Följande portnummer används till att ansluta till PSN-servrarna via Internet. Kontrollera att de inte är blockerade av routern.
  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479
 4. Om du har använt en specifik DNS-server går du till Inställningar > Nätverk > Konfigurera Internet-anslutning > Anpassad och ändrar DNS-inställningarna.
 5. Om du fortfarande har problem kan du försöka senare, eftersom problemet kan bero på att servern har tillfälligt hög belastning.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter