NP–34924–2

Det går inte att söka efter uppdateringar för det här programmet. Nätverksanslutningen kan vara instabil.

 1. Kontrollera nätverksanslutningen.
  • Kontrollera anslutningsstatus under Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning.
  • Starta om PlayStation 4-systemet.
  • Återställ den lokala nätverksanslutningen genom att stänga av modemet eller routern och vänta i 5 minuter innan du slår på dem igen.
  • Uppdatera routerns fasta programvara.  Kontakta routertillverkaren eller Internetleverantören (ISP) om du behöver hjälp.  
  • Om du använder Wi-Fi-anslutning kan du placera PS4-systemet och routern närmare varandra och se till att det inte finns några hinder mellan dem.
  • Om du har använt en specifik DNS-server går du till Inställningar > Nätverk > Konfigurera Internet-anslutning > Anpassad och ändrar DNS-inställningarna.
 2. Gå till hemskärmen, tryck på OPTIONS-knappen på handkontrollen och markera programmet och välj sedan Sök efter uppdateringar.
 3. Om du fortfarande har problem kan du försöka senare, eftersom problemet kan bero på att servern har tillfälligt hög belastning.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter