Åtgärda NW-31294-9

Tidsgränsen för anslutningen överskreds på grund av instabilitet i den trådlösa anslutningen.

Du kanske inte kan ansluta till det lokala nätverket. Prova med att göra följande:

  1. Utför ett test av Internetanslutningen genom att gå till Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning och kontrollera att du kan ansluta till Internet.
  2. Stäng av routern eller modemet och vänta i 5 minuter innan du försöker ansluta igen. Uppdatera routerns fasta programvara. Om du behöver hjälp med det kontaktar du routertillverkaren eller internetleverantören (ISP). Stäng av andra enheter som är anslutna till nätverket.
  3. Pröva att ansluta till ett annat nätverk om det är möjligt.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter