CE-38706-4

Det går inte att ansluta till servern.

 • Om du har problem med att ansluta till någon en tjänst som inte ingår i PlayStation™Network bör du kontrollera status för den tjänsten.
 • PlayStation™Network kan vara upptaget för tillfället. Försök igen senare.
  Du kan kontrollera nätverksstatusen genom att välja  Inställningar > Nätverk > Visa status för PlayStation™Network-tjänster, eller genom att gå in på sidan för PlayStation Network-status nedan på dator eller smarttelefon.

Försök med följande steg:

 1. Starta om PS4:an.
 2. Starta om routern.
 3. Kontakta din Internetleverantör och kontrollera status för din Internetanslutning.
 4. Återställ routern, välj Inställningar > Nätverk > Konfigurera Internet-anslutning och anslut routern igen. Om du vill ha mer information kan du läsa anvisningarna som medföljde routern.
 5. Uppdatera routerns programvara till den senaste versionen. Om du vill ha mer information kan du läsa anvisningarna som medföljde routern.
 6. Välj Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning och kontrollera statusen för Internetanslutningen igen.
 7. En brandvägg eller någon annan säkerhetsfunktion kanske hindrar dig från att ansluta till nätverket. Se till att dina nätverksenheter inte blockerar följande portar:
  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter