NP-40833-8

Ett fel inträffade vid anslutningen till servern.

Försök med följande:

  1. Kontrollera PlayStation™Network-statussidan för att se om det finns några nätverksproblem.
  2. Om du använder trådlös anslutning ska du placera PlayStation®4-konsolen närmare routern och ta bort allt som kan störa anslutningen mellan enheterna.
  3. Testa internetanslutningen genom att gå till Nätverksinställningar.
  4. Stäng av routern, vänta minst fem minuter och starta sedan om den. 
  5. Prova att använda en trådbunden internetanslutning om det är möjligt.
  6. Uppdatera routern till den senaste versionen av den fasta programvaran. Kontakta återförsäljaren om du behöver information om hur du uppdaterar.
  7. Öppna portarna om det går. TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480 och UDP: 3478, 3479, 49152 till 65535. Om du vill ha mer information om hur du öppnar portar kontaktar du din internetleverantör.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter