E–82000050

Den registrerade adressen kan vara ogiltig, eller så inträffade ett oväntat serverfel.

  1. Kontrollera statussidan för PSN för att se om det finns några problem med tjänsten.
  2. Kontrollera att din hemadress stämmer och är exakt samma adress som är registrerad för ditt kreditkort.
  • Du kontrollerar hemadressen genom att gå till Inställningar > Kontohantering > Kontoinformation > Adress.
  • Om du vill kontrollera dina kreditkortsuppgifter går du till Inställningar > Kontohantering > Kontoinformation > Betalningsmetoder.
  1. Det område/land där kreditkortet eller PSN-kupongkoden har utfärdats måste vara samma som PSN-kontots område/land. Gå till Inställningar > Kontohantering > Kontoinformation Adress, radera hemadressen och ange den på nytt.

Om felet kvarstår kanske tjänsten inte är tillgänglig just nu. Försök igen senare.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter