Åtgärda SU-30677-3

Uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation®4-konsolen misslyckades.

Om det här felet uppstår misslyckades uppdateringen av systemprogramvaran.

Om en skiva är isatt matar du ut skivan, startar din PS4®-konsol i felsäkert läge och uppdaterar systemprogramvaran.

Om du fortfarande har problem kan du prova att säkerhetskopiera dina data och återställa konsolen.

  1. Gå till Inställningar > Hantering av sparade data i programmet och säkerhetskopiera dina konsoldata.
  2. När du har skapat en säkerhetskopia går du till Inställningar > Initiering > Initiera PS4-systemet.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter