CE–35413–6

PIN-koden för Fjärrspel är felaktig.

Kontrollera att du skriver rätt PIN-kod.