NP-33318-8

Anslutningen till Share Play bröts på grund av instabil nätverksanslutning.

För att Share Play ska fungera så bra som möjligt måste du och din vän ha en Internetanslutning med hög kapacitet.

Miljöförhållanden i hemmanätverket hos respektive spelare kan också påverka anslutningskvaliteten. Som ett riktmärke bör du som lägst ha en anslutningshastighet på 2 Mbit/s. Fråga din Internetleverantör vad du har för överföringshastighet.

Tips på hur du förbättrar anslutningskvaliteten:

  • Vi rekommenderar att du använder en nätverkskabel för att ansluta PlayStation 4-systemet till nätverket.
    Om du använder Wi-Fi-anslutning kan du placera PlayStation 4-systemet och routern närmare varandra och se till att det inte finns några hinder mellan dem.
  • Andra enheter i nätverket kan använda en stor del av bandbredden. Vänta tills de inte används.
  • Kontrollera status för PS4-systemets anslutning under Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter