Åtgärda WS-37338-4

Det uppstod ett problem vid åtkomst till PlayStation™Network (PSN).

Om det här felet visas kan ditt konto ha stängts av. Det kan bero på att du har brutit mot tjänstevillkoren för PSN.

  1. Om du har blivit avstängd tillfälligt skickar vi eventuellt ett e-postmeddelande till ditt inloggnings-ID. Ange din e-postadress.
  2. Kontrollera tjänstevillkoren innan du använder PSN igen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter