NW-31229-7

Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket.

Det går inte att ansluta till PlayStation™Network.
Försök med följande steg:

  1. Kontrollera PSN-statussidan för att se om det finns några problem.
  2. Starta om PlayStation®4-konsolen.
  3. Utför ett test av internet-anslutningen genom att välja Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning Kontrollera och konfigurera dina nätverksinställningar igen om det behövs.
  4. Stäng av routern, vänta minst 5 minuter och starta sedan om den.
  5. Det här kan vara ett tillfälligt fel. Försök igen om en stund.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter