Åtgärda WS-116439-4

Det går inte att ansluta till servern.

Tjänsten kanske genomgår underhåll.
Kontrollera serverns status och se om det finns information om fel eller underhåll.

Om problemet inte beror på serverfel eller -underhåll försöker du med följande steg i tur och ordning:

  1. Återställ inställningarna för internetanslutning på PlayStation®5-konsolen och testa internetanslutningen.
  2. Stäng av routern och modemet och vänta minst 5 minuter innan du startar om.
  3. Om ovanstående steg inte fungerar försöker du igen lite senare eftersom linjen kan vara tillfälligt upptagen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter