PS5-felkoder

PlayStation®5-felkoder 

PlayStation-support

Sök efter felkoden eller bläddra bland de vanligaste PS5™-felkoderna nedan.

WS-116331-5  Åtkomsten till PSN har tillfälligt stängts av. 

NP-102946-2 Installera den senaste uppdateringsfilen. 

NP-102944-0 Installera den senaste systemprogramvaran. 

NP-102945-1 Installera den senaste systemprogramvaran. 

CE-108889-4 Installera den senaste systemprogramvaran. 

WS-116328-1 Installera den senaste systemprogramvaran. 

NP-102947-3 Internetanslutningen är för långsam eller inte tillräckligt stabil för att utföra uppdateringen. 

WS-116332-6 Åtkomst från din PS5-konsol kan vara förbjuden eller tillfälligt otillgänglig. 

WS-116367-4 Åtkomsten till PSN har stängts av.  

NP-102955-2 Kontouppgifterna stämmer inte. 

CE-108862-5 Det går inte att ansluta till servern. 

WS-116330-4 Åtkomsten till PSN har tillfälligt stängts av. 

CE-108360-8 Kontrollera anslutningsstatusen för HD-kameran och PS Camera. 

NW-102265-6 Det går inte att ansluta till servern. 

NW-102261-2 Det går inte att ansluta till servern. 

WV-109144-9 Det går inte att ansluta till servern. 

WV-109166-3 Det går inte att ansluta till internet. 

WV-109145-0 Det går inte att ansluta till internet. 

CE-105799-1 Det går inte att ansluta till servern. 

NW-102315-2 Ett kommunikationsfel har inträffat. 

WS-116420-4 Det går inte att ansluta till servern. 

NW-102308-4 Ett kommunikationsfel har inträffat. 

CE-111161-1 Kontrollera anslutningsstatusen för HD-kameran och PS Camera. 

WS-116449-5 Vi utför för närvarande underhåll på tjänsten. 

WS-115019-7 Det går inte att ansluta till servern. 

WS-116521-6 Vi utför för närvarande underhåll på tjänsten. 

NP-103105-0 Vi utför för närvarande underhåll på tjänsten. 

NP-103109-4 Vi utför för närvarande underhåll på tjänsten. 

WV-109153-9 Tidsgränsen för nätverksanslutningen har överskridits. 

NP-103111-7 Vi utför för närvarande underhåll på tjänsten. 

NP-103117-3 Vi utför för närvarande underhåll på tjänsten. 

CE-117722-0 Det finns ett fel i strömningsanslutningen. 

WS-115195-2 Det går inte att ansluta till servern. 

WS-116439-4 Det går inte att ansluta till servern. 

NW-102650-4 Det går inte att ansluta till servern. 

CE-113212-0 Det går inte att ansluta till servern. 

WV-109146-1 Det går inte att ansluta till servern. 

NW-102417-5 Tidsgränsen för nätverksanslutningen har överskridits. 

CE-107520-5 Installera den senaste systemprogramvaran. 

WS-116522-7 Uppdateringen av systemprogramvaran misslyckades. 

CE-110538-8 Det gick inte att läsa Blu-Ray-skivan. 

WS-117224-7 Det kan vara problem med inställningen för 2-stegsverifiering. 

WS-117176-3  Det kan vara problem med inställningarna för 2-stegsverifiering.  

CE-108255-1 Det uppstod ett fel i programmet. 

CE-100028-1 Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på SSD-enheten. 

CE-112069-9 Ett fel inträffade vid dataöverföring via ett nätverk. 

CE-108262-9 Det kan ha uppstått ett problem med att läsa systemets programvara eller data. 

E2-8223b400 Det går inte att ansluta till servern. 

E2-8223b089 Det går inte att ansluta till servern. 

CE-107649-7 Det finns innehåll på den isatta skivan som skiljer sig från installerade data. 

CE-100005-6 Ett problem uppstod vid läsning av en skiva eller data. 

WS-116329-2 Inloggnings-ID eller lösenord till PSN överensstämmer inte. 

CE-106485-4 Det kan ha uppstått ett problem med att läsa systemets programvara eller data. 

CE-100002-3 Uppdatering av programmet misslyckades. 

CE-112839-4 Ett fel inträffade vid anslutning till PlayStation™Network. 

CE-107938-8 Uppdatering av programmet misslyckades. 

CE-112841-7 Du är inte inloggad. 

SU-101495-0 Den här koden indikerar att systemet är uppdaterat. 

CE-100096-6 Det uppstod ett problem med ladda programmet. 

CE-107857-8 Det uppstod ett problem med att ladda programmet. 

CE-100006-7 Den externa lagringsenheten kan inte identifieras. 

NP-102937-2 Du är utloggad från PlayStation™Network 

CE-109737-7 USB-lagringsenheten kan inte identifieras. 

SU-101193-5 Uppdatera till den senaste systemprogramvaran. 

CE-113227-6 Ett fel har inträffat. 

CE-100008-9 Ett fel har inträffat. 

CE-113511-2 Ett fel har inträffat. 

NP-103028-4 Det uppstod ett problem med inloggningen. 

NP-104433-5 Ett problem kan ha uppstått med inloggningsstatusen. 

CE-105771-1 Ett fel har inträffat. 

CE-110555-7 Det går inte att läsa skivan. 

CE-100022-5 Ett fel har inträffat. 

NP-103539-1 Det går inte att ansluta till servern.  

E2-817B122B Det går inte att ansluta till servern. 

CE-105841-9 Ett fel uppstod i programmet. 

CE-110551-3 Det gick inte att läsa skivan. 

CE-107750-0 Ett systemfel har inträffat. 

NP-102943-9 Programmet kan inte startas med den här användaren. 

NP-103047-5 Det går inte att ansluta till servern. 

WS-116518-2 Internt fel. 

NP-103172-4 Fel på nätverksanslutning. 

NP-103019-4 Programfel. 

CE-110552-4 Det gick inte att läsa skivan. 

CE-106444-9 Ett fel inträffade vid anslutning till PSN. 

CE-106439-3 Ett fel uppstod i programmets hantering.  

WS-116414-7 Ett fel med nätverksanslutningen har inträffat. 

WS-114241-3 Det gick inte att ansluta till servern. 

NW-102655-9 Ett fel inträffade med programmet. 

CE-107527-2 Installationen misslyckades. 

CE-110032-7 Uppgifter för online-ID på PSN stämmer inte överens. 

CE-106449-4 Ett fel inträffade vid anslutning till servern. 

WS-114298-5 Du kanske inte är online. 

CE-105638-3 Aktivering av innehåll misslyckades. 

NP-104303-1 Det gick inte att kommunicera med servern. 

NP-104291-7 Ett fel uppstod på grund av att innehållets licensinformation inte kunde bekräftas. 

CE-107255-0 Det gick inte att bekräfta ditt abonnemang på PlayStation Plus. 

CE-109258-5 Det går inte att ansluta till servern.  

CE-107622-8 Det gick inte att starta programmet. 

WS-116483-3 Ett fel inträffade vid anslutningen till servern. 

CE-107872-5 Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme i lagringsutrymmet i konsolen.  

SU-101337-5 Om det här felet visas kanske inte din PS5-konsol har startat som den ska. 

NW-102216-2 Ett fel inträffade vid anslutning till PSN. 

CE-118446-4 Det uppstod ett problem med att uppdatera systemet. 

CE-112988-9 Det går inte att köpa det här innehållet.  

CE-107863-5 Ett fel med nätverksanslutningen har inträffat. 

CE-116799-3 Det gick inte att bekräfta ditt abonnemang på PlayStation®Plus. 

CE-109245-1 Det gick inte att bekräfta licensinformationen för materialet. 

WS-116486-6 Ett problem inträffade vid anslutningen till servern. 

CE-100095-5 Det uppstod ett problem när applikationen startades. 

CE-118415-0 Ditt abonnemang kan behöva verifieras. 

NP-103191-5 Det gick inte att ansluta till internet. 

NW-102379-2 Ett fel uppstod vid anslutning till PlayStation™Network. 

CE-109503-8 Ett fel inträffade vid anslutning till PlayStation™Network. 

CE-113338-9 Ett fel inträffade när systemprogramvaran för PS5 uppdaterades. 

CE-106487-6 Det uppstod ett problem vid nedladdning och installation av innehåll. 

WS-116489-9 Ett fel inträffade vid anslutning till PSN från PS5-konsolen. 

WS-113947-5 Kontrollera informationen för ditt registrerade betalningssätt. 

CE-108863-6 PlayStation®5-konsolen kunde inte ansluta till servern. 

CE-100009-0 Det uppstod ett problem med uppdateringsfilen. 

CE-117740-0 Ett problem kan ha uppstått med programmet. 

CE-118866-0 Det uppstod ett programuppdateringsfel. 

CE-119224-9 Ett fel inträffade när programvaran för PS VR2 Sense-handkontrollen uppdaterades. 

CE-108877-1 Ett fel inträffade vid anslutning till servern. 

SU-101312-8 Blu-ray-skivenheten finns inte. 

NP-104627-0 PlayStation®5-konsolen förlorade anslutningen till servern. 

CE-112840-6 Ett fel inträffade vid anslutningen till servern. 

CE-118527-4 Det uppstod ett problem med att lösa värdnamnet. 

NW-102468-1 Det uppstod ett problem när PlayStation®5-konsolen skulle anslutas till nätverket. 

CE-107891-6 Innehållet installerades inte korrekt på PlayStation®5-konsolen. 

WS-116520-5 Ett fel inträffade vid anslutning till servern. 

CE-109573-5  Ett fel inträffade när spelet skulle startas på PlayStation®5-konsolen. 

NP-103148-7 Det uppstod ett problem när din PlayStation®5-konsol skulle anslutas till internet. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter