Åtgärda WS-113947-5

Kontrollera informationen för ditt registrerade betalningssätt.

  1. Gå till Inställningar > Användare och konton.
  2. Välj Konto > Betalning och abonnemang > Betalningssätt.
  3. Välj ett registrerat betalningssätt, tryck på alternativknappen och välj sedan Redigera eller Ta bort. Kontrollera din betalningsinformation, inklusive utgångsdatum och faktureringsadress. Slutför ändringen genom att följa instruktionerna på skärmen.
  4. Om du fortfarande har problem försöker du med ett annat betalningssätt.
  5. Det här kan vara ett tillfälligt fel. Vänta 24 timmar och försök sedan igen.
  • Om du inte behöver betala med kreditkort kan du använda ett PlayStation™Store-presentkort. 
  • Om du registrerar eller tar bort betalningsinformation flera gånger på kort tid kommer du eventuellt inte att kunna ändra din betalningsinformation på ett tag. Om det inträffar väntar du 24 timmar innan du försöker igen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter