Åtgärda NP-103111-7

Vi utför för närvarande underhåll på tjänsten.

Tjänsten kanske genomgår underhåll.
Kontrollera serverns status och se om det finns information om fel eller underhåll.

Om problemet inte beror på serverfel eller -underhåll försöker du med följande steg i tur och ordning:

  1. Återställ inställningarna för internetanslutning på PlayStation®5-konsolen och testa internetanslutningen.
  2. Stäng av routern och modemet och vänta minst 5 minuter innan du startar om.
  3. Om ovanstående steg inte fungerar försöker du igen lite senare eftersom linjen kan vara tillfälligt upptagen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter