WS-114298-5

Du kanske inte är online.

Det här felet kan visas när du försöker få åtkomst till en onlinetjänst men inte är online. Försök med följande steg:

  1. Se till att onlineläget är valt i spelet.
  2. Utför ett test av internetanslutningen genom att välja Inställningar > Nätverk > Testa internetanslutning och kontrollera att du är ansluten till internet. Kontrollera och konfigurera även dina nätverksinställningar igen om det behövs.
  3. Det kan vara problem på serversidan. Kontrollera sidan med PlayStation™Network-status eller spelets webbplats för att se om det är något serverfel eller om underhåll pågår.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter